Contact Us

หากมีคำถามสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรอกแบบฟอร์มทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ

Contact Details

Dr.English School, 222/3 หมู่3 ลภาวัล, ถ.บางกรวยไทรน้อย, ต.บางรักพัฒนา, อ.บางบัวทอง, จ.นนทบุรี 11110

Tel: 02-920- 5707

Kiddie Hours

อังคาร – ศุกร์ 10.00 – 19.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 8.30 – 16.30 น.